Close

Emmet BrickHacker

Když lidem ukazujete, jak funguje svět okolo nich, je dobré to ukazovat na věcech se kterými běžně přicházejí do styku. Rád proto využívám stavebnice a počítačové hry ve výuce - pomají odbourat strach z technologií.